(22.03.1957 - 10.04.2004), poeta, kompozytor, pieśniarz, gitarzysta, dziennikarz. Choć jego twórczość jest bardzo różnorodna, w kulturze masowej utrwalił się przede wszstkim wizerunek Kaczmarskiego jako autora I wykonawcy protestsongów, które powstawały w czasach rodzącego się ruchu Solidarności. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, debiutował w latach 70. XX wieku w Warszawskim Jarmarku Piosenki, a na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie zdobył utwór za utwór „Obława“.

Był związany z kabaretem „Pod Egidą“. W pierwszym okresie twórczości, jak sam przyznawał, był pod ogromnym wpływem rosyjskiego pieśniarza Włodzimierza Wysockiego. „Myślę że wszystko co pisałem w latach 1974-78 było pod wpływem Wysockiego zarówno w materii poetyckiej jak I sposbie wykonywania“. W 1979r. rozpoczął programem „Mury“ wieloletnią współpracę i przyjaźń z Przemysławem Gintorwskim oraz Zbigniewem Łapińskim. Utwór Kaczmarskiego „Mury“ stał się nieformalnym hymnen Solidarności I opozycji. W latach 1981-90 Kaczmarski przebywał na emigracji, m.in we Francji I RFN, gdzie pracował jako dziennikarz Radia Wolna Europa.

W 1990 r. wrócił do Polski, pracował, nagrywał, m.in z Jerzym Satanowskim, a w 1995 roku wyjechał do Australii. Obszerne informacje o Jacku Kaczmarskim oraz wiele jego piosenek znajdą Państwo na www.kaczmarski.art.pl